Vedené meditace

Hledáte cesty, jak se znovu spojit sami se sebou, uzemnit se a plně prožívat přítomnost? Chcete se naučit pracovat se svými strachy, pochopit své emoce a otevřít srdce vlídnosti a laskavosti? Nabízím vedené meditace.

Pravidelné meditování vás naučí plnému prožívání přítomnosti, zvládání emocí a zachování si odstupu od posuzování toho, co se vám děje. Díky těmto schopnostem pak dokážete v běžném životě najít dovednější odpověď na stresující situace a osvobodíte se od navyklých reakcí, které vás udržují v koloběhu negativních myšlenek. Terapií prostřednictvím meditace se naučíte hledat ve svých nedokonalostech souvislosti a brát je jako učitele.
 
S laskavostí a uvědoměním odhalíte potřeby a motivace, které se za nesnázemi skrývají. Dále se naučíte, jak pracovat se svými strachy. Plno lidí totiž reaguje na strach tak, že s ním začne bojovat. To však nikdy nefunguje, tím se strach jen posiluje. Když se však naučíte nechat jej projít a pouze jej pozorovat, není nic, co by vám bránilo ve splnění vašich cílů. Mou specializací jsou meditace, kterými pomáhám zaměstnancům korporátního prostředí uniknout v pracovním dni stresu a tlaku, jež je na ně vyvíjen, a spojit se znovu se sebou. Dále se zabývám meditacemi na zbavení se karmických bloků, na uzemnění, na čištění čaker, na vyrovnání vnitřních podstat (vnitří žena, vnitřní muž, vnitřní dítě), na rozvoj vlídnosti a laskavosti, meditacemi za doprovodu manter a mnoha dalšími.
 
 
 
Prostřednictvím meditací můžete také pracovat na zlepšení vašeho zdravotního stavu. Pravidelným zklidňováním své mysli zvýšite totiž až o 43 % nárůst enzymu telomerázy, který je schopen oddálit propuknutí mnoha vážných chorob včetně Alzheimeru (převzato z The Good Body Statistics). Já doporučuji věnovat se meditacím spolu s metodou Access Bars. Po Access Bars jste vždy ve zpomalenějších mozkových vlnách, více
v přítomnosti a když pak meditujete, můžete se dostat do opravdu pokročilých meditativních stavů a mnohé pochopit.

Čas / Cena: 60 min / 1500 Kč

O vědě skryté za meditací si můžete poslechnout i pár vět od amerického lékaře a spisovatele jménem Deepak Chopra. 

Toto je meditace Spojených srdcí, která vede k synchronizaci srdeční a korunní čakry a jelikož se v ní žehná planetě Zemi, zlepšuje naši karmu. 

Meditace Křišťálová očista vám pomůže energetizovat tělo, odpoutat se od každodenních starostí a očistit se od karmické zátěže.

Chcete si objednat službu Vedené meditace?

Jelikož každý z nás řeší jiné problémy a potřebuje jinou kombinaci služeb, aby dosáhl ve svém životě požadovaných výsledků, vytvářím pro své klienty balíčky na míru. Podle toho, kolik služeb si v balíčku objednáte, se pak společně dohodneme i na množstevní slevě. Balíčky služeb jsou tedy možné a řeším je individuální diskuzí. Chcete-li se objednat nebo jen více informací, klikněte na tlačítko Chci se objednat

Při své práci dodržuji uvedenou dobu trvání terapie. Za prodloužení času si účtuji přímoúměrný poplatek. Při zrušení terapie méně jak 48 hodin předem si účtuji storno poplatek ve výši 50% ceny terapie. Při zrušení terapie méně jak 24 hodin předem si účtuji plnou částku ceny terapie.