Neurovývojové poruchy u dětí a Access Bars

Access Bars náš učí přestat se dívat na děti s neurovývojovými poruchami (autismus, ADHD, ADD, obsedantně- kompulzivní poruchy a jiné) jako na děti, jež něčím nevyhovují, a označovat je nálepkami. Namísto toho nám ukazuje, jak tím, že změníme na tyto děti úhel pohledu, můžeme odkrýt jejich velký potenciál a skryté talenty.

Společnost se snaží tyto děti měnit a hledá metody, jak je nejvíce přiblížit normálnosti a průměru. To však příliš nefunguje. Proč? Protože tyto děti nejsou normální, jsou mnohem víc než to. Když se je snažíme změnit, oddalujeme je od jejich pravého já a jejich schopností, čímž trpí a jejich chování je pak navenek ještě více problematické.

Platí zde známe přísloví: ,,Rybu nemůžete naučit lézt po stromech.“ Tak se přestaňme snažit rybu učit lézt po stromech, ale dejme ji do vody a učme se od ní plavat.

Děti s autistickými poruchami mají problémy projevující se abnormální sociání interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Obsedantně – kompulzivní poruchy zahrnují jedince, jež své nepříjemné myšlenky plné strachu řeší opakovaně prováděnými specifickými fyzickými projevy (rituály), což jim silně znesnadňuje každodenní život. ADD je porucha pozornosti, kdy děti jí trpící mají sníženou schopnost soustředění a na své okolí působí, jakoby žili v jiném světě. ADHD je pak porucha pozornosti doprovázená hyperaktivitou.

Důvodem těchto poruch jsou odchylky ve vývoji centrální nervové soustavy (způsobené např. různými traumaty v dětství či před narozením) a s tím spojené změny ve funkci mozku, u autistických dětí se jedná o nedostatečné propojení pravé a levé mozkové hemisféry, což vede k menší míře emoční citlivosti. Z tohoto důvodu je vhodné využít metodu zpomalení mozkových vln, kdy je nám umožněno jednotlivé funkce mozku doslova vyladit. Při pravidelném provádění metody Access Bars se dětem s neurovývojovými poruchami významně zlepšuje kvalita života, jejich abnormální projevy chování nejsou již tak výrazné, zvyšuje se jejich sebevědomí a mají sílu a odvahu projevit své specifické schopnosti.

Co mě nejvíce zaujalo při práci s autistickými dětmi je jejich schopnost komunikovat telepaticky, jejich myšlení v obrazech a s tím spojená vysoká inteligence. Také jsem si všimla, že právě díky změnám ve svém vývoji jsou autistické děti vysoce vědomé bytosti a velmi dobře cítí energie a rychle se učí s nimi pracovat.

Chcete-li více porozumět tomu, jak autistické děti přemýšlí, doporučuji vám shlédnout film Temple Grandin

Mimochodem, věděli jste, že určité projevy autismus jsou charakteristické i pro významné osobnosti naší historie a vědy? Je mezi nimi např. Ludwig van Beethoven, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Vincent van Gogh, Alfred Hitchcock, Woody Allen či jeden z nejbohatších lidí na světě Bill Gates.

A není to jen o dětech s neurovývojovými poruchami. Každý z nás jsme něčím jiní, nenormální, blázniví, něčím nezapadáme. A co když právě to jediné, co musíme udělat, je přestat se snažit být ,,normální“, ale obohatit svět o to, čím se lišíme? Co když se nejedná o žádné poruchy, ale jednoduše o evoluční proces lidstva a někdo prostě musí jít první?

Náš dar, který můžeme světu přinést, spočívá v naší odlišnosti.

Zdroje:

Anne Maxwell , Gary M. Douglas , Dr. Dain Heer, 2014.Would you teach a fish to climb a tree. Access Consciousness Publishing, LLC. USA.

Vlastní terapeutické zkušenosti

Spojme se na sociálních sítích