Fáze na cestě osobního rozvoje a proč je vše v pořádku

Čím déle se pohybuji na cestě osobního rozvoje, která mě nepřestává udivovat svou rozmanitostí, tím více se přikláním k tvrzení, že všechny přístupy, ačkoli se na první pohled mohou zdát naprosto odlišné, vedou ke stejnému cíli a žádný není efektivnější nebo lepší.

Každý začínáme z jiného bodu vědomí, máme za sebou jiné životní zkušenosti, jiné podvědomé programy, jinou citlivost na energie, jsme jinak uzemnění a máme jinak vyvinutou logiku a intuici. Z toho důvodu se každý vydáváme jinou cestou. Někdo to potřebuje vědecky doložit, jinému stačí jen správně nacítit. Ani jedno není dobře nebo špatně. Často se setkávám s tím, že ti, kteří začinali pouze s vědecky doložitelnými metodami a energiím se vysmívali, se postupně přesouvájí k duchovnějším praktikám, rozšiřují si svou citlivost a uznávají, že léčba energií je schopnost, kterou má každý člověk, jež si dostatečně otevře vědomí, vyčistí se a uzná tuto schopnost v sobě. Na druhou stranu plno lidí, kteří měli tyto schopnosti a citlivost již od samého začátku své cesty, si skrz práci na sobě a rozšiřující se vědomí posilují i logickou mysl a postupně začinají vidět veškeré souvislosti s vědou.

Došla jsem tedy k závěru, že bez ohledu na to, z jakého bodu začneme, dojdeme do stavu, kdy pochopíme, že vše souvisí se vším, že neexistují různé směry, ale že vše se vždy potká. Díky tomuto uvědomění přestává člověk soudit jiné metody a volby ostatních, ale stává se pouze fascinovaným pozorovatelem transformace lidstva, která právě na planetě probíhá.

Další velký rozpor vidím v pohledu na to, jak je důležité vzdát se svého ega a být pokorní. Dle mého názoru je i období silného ega součástí transformace a u každého osobního příběhu bych uplatnila jiný pohled.

Např. ženy, které trpí nízkým sebevědomím a nechávají se často utiskovat, mají silně oslabenou základní čakru, která souvisí i s naším egem. Jak se jejich čakra postupně čistí a stabilizuje, vede je to i do druhého extrému, kdy se v rámci toho, jak se učí postavit se samy za sebe a nestydět se za své emoce, chovají čistě z ega a myslí jen na svůj prospěch. Je to proces, který je třeba, aby postupně integrovaly veškeré své potlačené stránky a mohly se ukotvit ve svém středu. Kdybychom jim od začátku projev z ega zakazovaly a tlačily je do pokory, nebyly by schopny se z nízkého sebevědomí vymanit, protože by přes své potlačené stránky zaměňovaly pokoru za neschopnost se prosadit.

Energie má mnohem vyšší inteligenci než naše mysl. Čakry se nám otevírají a stabilizují přesně v takovém pořadí, jaké je třeba, abychom se posunuly do další fáze vývoje. Cítíme-li tedy, že nám nějaké procesy nefungují, netlačme na ně a věnujme se tomu, co funguje. Ve správnou chvíli nás to pustí dál. Čím jsme od všech emočních toxinů vyčištěnější a čím lépe integrujeme všechny své stránky, tím automatičtěji jsme tlačeni do toho být pokornější. V tu chvíli si nepotřebujeme hlídat, jestli jsme dostatečně pokorní, v tu chvíli se tou energií prostě stáváme.

Možná si říkáte, že některým jedincům se to nepovede nikdy a budou se točit pořád v těch prvních fázích vývoje. Život je hra a ne každý se dostane do vyšších úrovní, tak to prostě je a zrovna k tomu je třeba, abychom měli pokoru všichni. Ale co my víme, třeba ve finále není nikdo výš nebo níž, jen si tu sehráváme různé role…

Spojme se na sociálních sítích